petstart

0

DRH-Ivermectin 1 10ml

– regisztrálj, hogy értékelhesd elsőként a terméket
Vásárlások száma: ( 0 )
26 hűségpont jár minimálisan ezért a termékért.
Teljes ár: 2 690 Ft
Célállat fajok: Kedvtelésből tartott állatok: nyúl, görény, nagytestű díszmadarak, kígyók, gyíkok.

Fonálférgek és külső élősködők okozta fertőzések kezelésére.

Külsőleg, a bőrre cseppentve kell alkalmazni. Általános adagja 0,2-0,4 mg ivermektin testtömeg kilogrammonként.
Használat előtt fel kell rázni.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁ-
NAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁR -
TÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ
NEVE ÉS CÍME
Engedélyes: Medicus Partner Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel
Park, Tormásrét u. 12.)
Gyártó: Produlab Pharma B.V. (Forellenweg 16, 4941 SJ
Raamsdonksveer, Hollandia)
2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE
DRH-Ivermectin 1,0% spot-on A.U.V.
3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
Hatóanyag: Ivermektin 10 mg/ml
(egy csepp megkö ze lí tő leg 0,5 mg)
Segédanyagok, vivőanyagok: Izopropil-alkohol
4. JAVALLATOK
Fonálférgek és külső élősködők okozta fertőzések keze -
lésére.
5. ELLENJAVALLATOK
Ne alkalmazzuk a készítményt 1,25 kilogrammnál kisebb
testtömegű állatok esetén. Nem alkalmazható 10 naposnál
fiatalabb állatokon. Nem alkalmazható a készítmény ható -
anyagával vagy bármely segédanyaggal vagy vivő -
anyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Az ivermektin
a teknősökre, egyes gyíkfélékre és a krokodilokra toxikus.
6. MELLÉKHATÁSOK
A spot on alkalmazás után bőrirritáció lehetséges.
7. CÉLÁLLAT FAJOK
Kedvtelésből tartott állatok: nyúl, görény, nagytestű díszmadarak,
kígyók, gyíkok.
8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Külsőleg, a bőrre cseppentve kell alkalmazni. Általános
adagja 0,2–0,4 mg ivermektin testtömeg kilogrammonként.
Használat előtt fel kell rázni.
9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Lásd a 8. pontot.
10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
Élelmiszertermelő állat a készítménnyel nem kezelhető.
11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!
25°C alatt, száraz helyen, fénytől védve tartandó. Hűtőben
nem tárolható, nem fagyasztható.
Lejárati idő: 2 év.
Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül sza -
bad felhasználni.
12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK
Nedves bőrfelületen ne alkalmazzuk.
A kezelést végző személy viseljen gumikesztyűt.
A rendelkezésre álló adatok szerint az ivermektin széles
biztonsági sávval rendelkezik. Súlyos (kb. 20-szoros)
túladagolás esetén aluszékonyság, tántorgás, bizonytalan
állás, fej lógatása tapasztalható. Specifikus antidotuma
nem ismeretes.
Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt
vemhesség, laktáció és tojásrakás idején. Kizárólag a
kezelést végző állatorvos javaslatára, a terápiás
előny/kockázat gondos mérlegelését követően alkal -
mazható.
13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLA DÉ -
KÁ NAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONAT -
KOZÓ UTASÍTÁSOK
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint
az állat gyógyá sza ti készítményekből szárma zó hulladék
anya go kat a helyi hatósági kö ve tel mé nyeknek megfe le -
lően kell megsemmisíteni.
Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon
semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges gyógy -
sze reket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.
A készítmény nem kerülhet természetes vizekbe, mert
veszélyes a halakra és más vízi élőlényekre.
14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK
DÁTUMA
2007. május 16.
15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további
kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának
helyi képviseletéhez: Medicus Partner Kft.
15.1 Rendelhetőség
Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.
15.2 Forgalmazhatóság
Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak
forgalmazhatják.
15.3 Nyilvántartási szám
025/2007
Forgalmazó:
Medicus Partner Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.
Tel.: (23) 530-540
Web: www.vetcentre.com

Árukereső.hu